تماس با ما

IRAN HIV

برای ارتباط با تیم کارشناسان ایران hiv می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

دپارتمان  : ۲۲۴۱۰۳۲۸-۰۲۱ و ۲۲۱۷۱۰۶۲ -۰۲۱
تماس خارج ساعات اداری : ۹۱۹۲-۸۰۱-۰۹۰۱   (تماس)

تماس مستقیم با مدیریت : info@iranhiv.com