تماس با ما

IRAN HIV

برای ارتباط با تیم کارشناسان ایران hiv می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

دپارتمان  : 12345678 و 12345678
تماس خارج ساعات اداری : 45678-123-0901   (تماس)

تماس مستقیم با مدیریت : info@iranhiv.com