آزمایش قبل از ازدواج

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، آزمایش تشخیص ویروس ایدز قبل از ازدواج بصورت اجباری انجام نمیشود
.
دلایلی که برای عدم انجام اجباری تست اچ‌آی‌وی قبل از ازدواج بیان میشود بشرح زیر است:
– انجام اجباری تست برای همه، به نوعی نقض حریم شخصی افراد است که یکی از اصول اساسی حقوق بشر است
– ترس از تبعیض اجتماعی (درصورت آلوده بودن) منجر به گریز افراد از انجام تست میشود تا ترغیب به انجام آن
– برخی دیگر هم بخاطر تردید در صحت جواب آزمایش، نسبت به انجام آن مخالفت می ورزند چراکه جواب اشتباه (مثبت کاذب) باعث ویران شدن زندگی فرد میشود
– همچنین وجود دوره پنجره (که فرد در طی آن آلوده است اما جواب تست منفی است و بعد چند ماه تست مثبت خواهد شد)، که در این مورد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
– ما چه چیزی را میخواهیم با این تست ثابت کنیم؟ اگر فقط بی قید و بندی در امور جنسی بوده باشد که در آن صورت فرد میتواند با روشهای مختلف مثلا گرفتن جواب آزمایش فرد دیگری، تقلب کند!
– از طرفی ممکن است مردم، وجود جواب مثبت کاذب را بهانه قرار دهند و به آن متوسل شوند و این عدم صحت آزمایش، اطمینان به آنرا را در جامعه کاهش میدهد
.
راه حل چیست؟
بجای انجام تنها تست اچ‌آی‌وی از کسانی که قصد ازدواج دارند، چک آپ کامل سلامت انجام شود که شامل تستهایی همچون دیابت، تالاسمی، هموفیلی و بقیه بیماریهای مقاربتی باشد که بدین ترتیب میتوان سازگاری زوجین را کاملتر بررسی کرد و اگر یکی از آنها، اچ‌آی‌وی مثبت باشد میتواند تنها بعنوان عدم سازگاری تستهای پزشکی قلمداد گردد و برچسب و انگ اچ‌آی‌وی به او زده نشود و بالعکس اگر آنها خواستند بازهم باهم ازوداج کنند با آگاهی کامل خواهد بود و تقصیر را به گردن فرد دیگری نخواهند انداخت
.