آموزش جنسی

 
دانش صحيح   HIV Facts
پندارهای غلط  /  HIV Myths
فرزندان شما پس از فراگرفتن مسایل جنسی، با آگاهی بهتری در محيط جامعه رشد می کنند.
شما با صلاحيت ترين شخصی هستيد که می توانيد مسایل جنسی را به فرزندانتان آموزش دهيد.
اگر شما به فرزندانتان مسایل جنسی را آموزش ندهيد ممکن است از طريق اشخاص ناباب با اين مسايل آشنا شوند.
فرزندان ما با شناختن مسايل جنسی به راه فساد کشيده می شوند !!
در جامعه ما عرف نيست که با فرزندان مان درباره اين مسايل گفتگو کنيم !!
فرزندان ما اجازه ندارند که پيش از ازدواج با مسايل جنسی آشنا شوند !!
مثالهایی از ترس وابسته به ایدز / انگ و برچسبها:
روی تصویر بالا کلیک کنید.
.
 
این بخش شامل قسمتهای زیر است:
– نکاتی برای والدین و آموزگاران
– تاریخچه کاندوم
– کاندوم چیست؟
– نکات استفاده از کاندوم
– پاره شدن کاندوم
– خطرات در رابطه جنسی دهانی
– خطرات در رابطه جنسی مقعدی
– اعتیاد و ایدز