اچ‌آی‌وی / ایدز

HIV مخفف “Human Immunodeficiency Virus  به معنی “ویروس نقص ایمنی انسان” می‌باشد.
به فردی که به HIV آلوده است HIV)  +HIV مثبتاطلاق می‌شود.
ویروسهای مختلف به سلولها و بافتهای مختلفی از بدن حمله می‌کنند. برخی ویروسها به پوست، برخی به دستگاه تنفسی و … حمله می‌کنند. چیزی که HIV را این چنین خطرناک کرده این است که HIV به خود سیستم ایمنی حمله می‌کند. سیستم ایمنی، گروهی ازسلولها هستند که بدن را در برابر انواع عفونتها محفاظت می‌کند و بدون آنها٬ توانایی بدن برای مبارزه با نواع عفونتها تضعیف می‌شود. لذا وقتی ویروس HIV وارد بدن فردی شود به تدریج قدرت دفاعی بدن وی ضعیف می شود و این فرد در برابر انواع بیماریها و عفونتها حتی آنهایی که در حالت عادی بیماریزا نیستند آسیب پذیر میگردد.
.
.
.
در این بخش قسمتهای زیر را میتوانید مطالعه کنید:
.
منشا ویروس ایدز
انواع ویروس ایدز
انیمیشن چرخه زندگی اچ‌آی‌وی
اطلاعات اساسی و مهم درباره اچ‌آی‌وی
.
..
.
..