آمار ایدز در ایران

آمار ايدز ايران: ( تا مهرماه 1392)

جدول آمار ایدز
.

اکثر موارد HIV / AIDS  که تاکنون در ایران،  کشف شده اند “مرد” می باشند و این بدان علت است که زنان، کمتر جهت آزمایش مراجعه نموده اند، خصوصاً بدلیل آنکه امکان دستیابی به گروه های پرخطری همچون زنان خیابانی به منظور مشاوره و ترغیب آنان به انجام آزمایش HIV بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد.

.
اكثر موارد آلودگی به HIV (حدود 75 % ) در گروه سنی 49 -15 سال رخ داده اند كه گروه سنی فعال و مولد جامعه را تشكيل می دهند.

.

موارد ابتلا به ایدز بر حسب جنس

عمده ترين راه انتقال HIV در جهان٬ تماس جنسی با فرد آلوده به HIV است.

افراد آلوده به HIV ممكن است ظاهری سالم داشته باشند، در حاليكه در طی رفتارهای پر خطر می توانند HIV را به ديگران منتقل بکنند.

موارد انتقال ایدز

* جوانان بدليل طبيعت ماجراجو و لذت طلب گاهی فقط به خوشی های لحظه ای فكر می كنند و حتی گاهی اين تصور اشتباه را دارند كه بدليل جوان و سالم بودن از خطر آلودگی به HIV و يا ابتلا به ساير بيماری های مقاربتی در امان هستند.
* در برخی از كشورها به دلايل فرهنگی يا مذهبی دختران و زنان جوان تمايل دارند تا قبل ازدواج بكارت خود را حفظ نمايد و گاهی به همين دليل به انواعی از تماسهای جنسی اقدام می كنند كه با خطر بيشتری از نظر انتقال HIV همراه است همانند برقراری تماس جنسی از راه مقعد (‌ A n a l   S e x )
* در سوی ديگر طيف٬ كودكان خيابانی قرار دارند كه گاه جهت تامين سرپناه و يا غذا تن به خودفروشی می دهند و يا بدليل عدم وجود سرپرست مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می گيرند، به همين دليل در اين گروه نيز شيوع آلودگی به HIV از ميزان بالاتری برخوردار است.

جدول موارد ابتلا به ایدز

.. چرا جوانان بيشتر از ساير گروه های سنی در معرض خطر آلودگی به HIV هستند؟

رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد معمولا از اوايل 20 سالگی آغاز می گردد (اغلب بين 15 تا 25 سالگی).
علل تمايل به مصرف مواد مخدر بسيار متنوع می باشد از جمله: اضطراب ،‌افسردگی، نابسامانی های خانوادگی و مشكلات اقتصادی. (البته سوء مصرف مواد در طبقه مرفه اجتماع نيز ممكن است روی دهد يعنی در كسانی كه از اوقات فراغت بيشتری برخوردارند يا والدين نظارت كمتری بر آنان دارند.)

در مطالعه ای كه در سال 1378 از نظر الگوی سوء مصرف مواد انجام گرفت نشان داد كه يك سوم موارد اولين استفاده مواد مخدر در بين جوانان ايرانی زمانی اتفاق افتاده است كه گروهی از جوانان هم سن و سال دور هم جمع بوده اند و بسياری از اين موارد دوست معتاد داشته اند لذا پرهيز از قرار گرفتن در موقعيتهايی كه فرد را در معرض خطر سوء مصرف مواد قرار می دهد شديدا توصيه می گردد.

نمودار امار ابتلا به ایدز