بیماری های مقاربتی

بیماری های مقاربتی نامی کلی برای انواع ویروس ها و باکتری هایی است که از طریق رابطه جنسی و نزدیکی فرد را آلوده می کند. عمده ترین دلیل بروز این بیماری ها عدم رعایت بهداشت و سلامت جنسی است.
بیماری های مقاربتی انواع بسیاری متفاوتی دارد اما مهم ترین و مرگ بار ترین ویروسی که از طریق تماس جنسی افراد را آلوده می کند بیماری ایدز است. البته در این بین، سوزاک، سفیلیس، کلامدیا، تبخال دستگاه تناسلی، هپاتیت، ویروس ایدز از جمله شایع ترین بیماری های مقاربتی هستند.
راه های متفاوتی برای انتقال این ویروس از طریق فردی به فردی دیگر وجود دارد. اما در بیشتر اوقات بیماری های مقاربتی با روابط زناشویی از طریق ارتباط دهانی، مهبلی، مقعدی و حتی در برخی اوقات تنها تماس و لمس بدنی انتقال پیدا می کند.

اخبار و مقالات

IRAN HIV