تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودکان از جمله مهم ترین رفتارهای تربیتی است که هر والد باید به آن توجه ویژه داشته باشد. با توجه به اینکه کودکان روزانه با حجم اطلاعاتی زیادی در فضای مجازی و ماهواره ها رو به رو می شوند، والدین هم باید متناسب با این جریان، آمادگی خود را برای آغاز تربیت جنسی کودک خود آغاز کنند چرا که فضای آزاد اطلاعاتی وب و ماهواره، تنها کنجکاوی و سطح توجه بالای کودکان به تفاوت های جنسی را بالا می برد.
حال والدین باید با درک کودک خود در خصوص سوالات ارائه شده پاسخ مشخص و معینی به آن ها دهند.، به صورتی که کودک را قانع کند. از این گذشته بحث تربیت جنسی کودکان به عنوان یکی از بحث های مهم در حوزه سلامت جنسی به راحتی می تواند موجب افزایش سطح آگاهی کودک از اعضای جنسی اش شود تا با عدم آگاهی با خطراتی که روزانه در سطح اجتماع با عنوان سو استفاده جنسی همراه است، مواجه نشوند.

اخبار و مقالات

IRAN HIV
خبرها

خبرها

تربیت جنسی کودک
خبرها – همکاری در برگه اطلاع‌رسانی اچ‌آی‌وی / ایدز، بخش فارسی ایگل‌هرک . – رشد ۹ برابری آمار ...