اعتیاد و ایدز

اعتياد به دلايل مختلف خطرناک است ولی ابتلا به ایدز یکی از مهمترین عواقب آن است.

 

.اعتیاد با رفتار جنسی پرخطر نیز ارتباط دارد زیرا برخی از معتادان برای کسب درآمد یا تهیه مواد مخدر٬ مجبور به تن فروشی میشوند.

.تزریق مستقیم یک ماده به داخل جریان خون روش بسیار مهمی برای انتقال HIV است و حتی ریسک انتقال HIV در این حالت از رابطه جنسی پرخطر بیشتر است.

اعتیاد و ایدز

سرنگ

 به خصوص در زندانها چون برای زندانیان دسترسی به وسایل تزریق میسر نیست HIV بسیار سریع گسترش میابد. این امر همچنین در شرایطی صدق میکند که افراد از زندان یا گروه خود خارج میشوند و با سایر افراد جامعه مخلوط میشوند.

معتادین تزریقی معمولا متعلق به گروهها یا شبکه هایی هستند که از وسايل تزریق مشترک استفاده میکنند. به همین دلیل اگر تنها یک فرد HIV مثبت باشد کل گروه در زمان اندکی به ایدز مبتلا میشوند.

اچ آی وی و معتادان

راه های کاهش خطر آلوده شدن به ويروس HIV در معتادين

برای کمتر کردن خطر آلودگي به HIV و ديگر ويروس ها و ميکروب هايي که از طريق خون منتقل مي شوند بايستی از استفاده مشترک از سرنگ و ديگر وسايل پرهيز کنيد و از وسايل تزريقی شخصي (که استريل هستند) استفاده کنيد.

اگر تعداد دفعات تزريق شما در روز زياد است بهتر آن است که وسايل تزريقی استريل شخصي خود را هميشه همراه داشته باشيد.

برای کاهش تماس مستقيم با خون و  خطرات ناشي از آن٬ بهتر است که اعتياد خود را از تزريقي به اعتياد غير تزريقي تغيير دهيد

.

.

مسلماً بهترین حالت این است که به تدریج از اعتیاد تزریقی به غیر تزریقی روی آورید و سپس با اراده ای راسخ٬ اعتیاد به مواد افیونی را برای همیشه ترک کنید و زندگی سالمی داشته باشید.

اچ آی وی و داروهای روان گردان