پیشگیری پس از مواجهه یا Post-exposure prophylaxis: PEP

روشی است که در آن داروهای ضداچ‌آی‌وی در اولین فرصت ممکن پس از در معرض قرارگیری به فرد داده میشود.

برای تاثیرگذار بودن بایستی این داروها در ۷۲ ساعت اولیه مصرف شود تا ویروس فرصت تکثیر سریع در بدن را پیدا نکند.

این روش شامل ۲ یا ۳ داروی ضدویروسی است که برای ۲۸ روز بایستی مصرف شود.

برای دریافت این داروها باید با پزشک معالج خود یا مراکز بهداشت شهر خود تماس بگیرید.

البته این داروها عوارض متعددی هم در پی دارند که گاها امکان ادامه دوره تا انتها را سلب میکنند.

در عین حال باید متذکر شد که روش PEP صددرصد موثر نیست و ضمانتی وجود ندارد که کسی که در معرض اچ‌آی‌وی قرار گرفته است پس از این روش، از اچ‌آی‌وی مصون بماند.

.

چه کسانی نیازمند روش PEP هستند؟

  • – برخورد با سوزنی که برای خونگیری از فردی مشکوک به اچ‌آی‌وی، استفاده شده بوده است.

  • – خون یا دیگر ترشحاتی که حاوی مقادیر بالای اچ‌آی‌وی هستند به دهان یا چشم ریخته شود

  • – خون یا دیگر ترشحاتی که حاوی مقادیر بالای اچ‌آی‌وی هستند با پوستی که شکاف یا زخم باز دارد در تماس قرار گیرد.

  • – استفاده از سرنگ مشترک در اعتیاد تزریقی

  • – رابطه جنسی بدون کاندوم با کسی که اچ‌آی‌وی مثبت است

  • – فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است

مرجع