روابط زناشویی

رابطه زناشویی موثر، ستون اصلی هر خانواده ای است. هر چقدر کیفیت این رابطه بهتر و مفید تر باشد زوجین بهتر همدیگر را درک می کنند و می توانند رابطه ای رضایت بخش داشته باشند.
برخلاف برخی باورهای غلط، عده ای هنوز فکر می کنند که کیفیت رابطه زناشویی خوب، تنها به روابط جنسی لذت بخشی و حفظ سلامت جنسی که دارند، بستگی دارد در صورتیکه بهبود روابط بین فردی زوحین و اطلاع از نیازهای یکدیگر، مهم ترین اصل در روابط یک زوج است.

حال در این بین عوامل زیادی وجود دارد که می تواند به بهبود و تقویت رابطه به زوجین کمک کند.
• رابطه جنسی ایمن
• سلامت و بهداشت باروری
• شرکت در کارگاه های مهارت های زندگی
• درک تفاوت های جنسیتی برای ارتباط بهتر و موثر
• شرکت در کارگاه های مشاوره زناشویی

اخبار و مقالات

IRAN HIV