ایدز (HIV) از چه راههایی سرایت نمی کند؟

 

دانستن روشهایی که از آن طریق عفونت HIV انتقال نمی یابد، بسیار مناسب و سودمند خواهند بود زیرا موجب می شود که افراد نگرانیهای بی مورد خود را در مورد ابتلا به عفونت  HIVکنار بگذارند.

٭ این عفونت از طریق تماسهای معمول دست دادن ، بغل کردن و درآغوش گرفتن ٬ عطسه و سرفه ٬ تماس داشتن دراتوبوس و یا قطار و وسایط نقلیه انتقال نمی یابد.

٭ HIV از طریق نیش حشرات و یا تماس با حیوانات منتقل نمیشود. (از آنجا که HIV در بدن حشرات قادر به زیست نمی باشد بنابراین بر اثر گزش حشرات مانند پشه ، فرد به عفونت HIV مبتلا نخواهد شد.)

٭ بر اثر پوشیدن لباس در فروشگاهها ،‌ لمس دستگیره در پول و یا دیگر اشیائی که افراد مبتلا بدان دست بزنند، عفونت HIV منتقل نمی گردد.

٭  استفاده شریکی از تلفن٬ وسایل حمام٬ توالت‌های عمومی٬ نوشیدن آب از شیر آب و یا شنا در استخری که افراد مبتلا به نیز در آن شنا کرده اند نیز باعث مبتلا شدن فرد نمی گردد.

٭ تنفس هوای آلوده خون و غذای آلوده نیز فرد را مبتلا نمیسازد حتی به طور مشترک غذا خوردن، استفاده از لوازم آشپزخانه یکدیگر وسایل آرایش  و حتی مسواک نیز تاکنون موجب ابتلا افراد به عفونت HIV نگردیده است.

٭ تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر سرایت HIV از کودکان مبتلا به دیگر همکلاسان فرد بر اثر تماس های غیر جنسی به دست نیامده است و حتی کارمندانی که مبتلا به عفونت مزبور هستند با تماسهای غیر جنسی موجب ابتلا دیگر افراد نخواهندشد .

.

HIV از این راه ها انتقال پیدا نمی کند:

ترس از اینکه در اثر تماس های روزمره و کارهای روزانه به HIV آلوده شویم، ترسی کاملاً بیجاست. پس بهتر است که بدانیم HIV از راه های زیر انتقال پیدا نمی کند:

ـ نه بوسیله روبوسی
ـ نه بوسیله بوسه و معاشقه و یا آب دهان (در صورتی که در دهان زخم و یا بیماری لثه که باعث انتقال ویروس از راه خون شود، وجود نداشته باشد)
ـ نه بوسیله بغل کردن و درآغوش گرفتن
ـ نه بوسیله دست دادن
ـ نه بوسیله تماس معمولی افراد در منزل، محل کار و یا اجتماع با بیمار
ـ نه بوسیله استفاده از وسایل غذاخوری مشترک
ـ نه بوسیله آب و غذا
ـ نه بوسیله نوشیدن مشروبات الکلی
ـ نه بوسیله عطسه و سرفه
ـ نه بوسیله تماس با اشک و عرق بیماران
ـ نه بوسیله استفاده از استخرهای‌ شنای عمومی و توالت‌های عمومی
ـ نه بوسیله دستگیره در، گوشی تلفن و بلیط اتوبوس
ـ نه بوسیله استفاده از البسه دست دوم
ـ نه بوسیله استفاده از وسیله نقلیه عمومی
ـ نه بوسیله نیش حشرات و یا تماس با حیوانات