اچ ای وی از طریق سوزن

انتقال اچ ای وی از طریق سوزن :

 

عوامل انتقال ویروس اچ ای وس از طریق سوزن یا اصطلاحا needlesick injury:
۱- توخالی یا توپر بودن سوزن

۲- عمق نفوذ سوزن

۳ – خون قابل مشاهده روی سوزن
۴- شدت بیماری فرد آلوده به اچ‌آی‌وی (یا اصطلاحا میزان ویروس ایدز موجود در خون آن فرد مبتلا)
۵- و اینکه چه مدت از زمان آلوده شدن سوزن به خون فرد آلوده به اچ آی وی می گذشته است (چرا که اچ آی وی تنها مدت محدودی در خارج از بدن میتواند زنده بماند که بستگی به شرایط محیطی دارد و از چند ساعت تا چند روز متغیر است)

.

این نمودار را مطالعه کنید

ارزیابی و مدیریت 3 مرحله ای

بطور کلی خطر آلوده شدن به اچ‌آی‌وی با آسیب سوزن حدود ۱:۳۰۰ میباشد

ریسک انتقال اچ‌آی‌وی در استفاده از سوزن مشترک در مواد مخدر در منبع آلوده حدود ۱:۱۵۰ میباشد.

ریسک انتقال اچ‌آی‌وی اگر فرد HIV مثبت خون اهدا کند ۹۵٪ است. البته خوشبختانه تمامی خونهای اهدایی از نظر HIV بررسی میشوند و افراد اهداکننده از نظر روابط جنسی و مصرف مواد مخدر سوال پرسیده میشوند و به موارد اینچنینی اجازه اهدا خون داده نخواهد شد

در سالهای اخیر (در آمریکا) به غربالگری خون، HIV antigen , viral load test افزوده شده است تا شانس انتقال HIV از طریق انتقال خون کاسته شود و به ۱:۱۰۰۰,۰۰۰ رسیده است.

line