آزمایش قبل از ازدواج

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، آزمایش تشخیص ویروس ایدز قبل از ازدواج بصورت اجباری انجام نمیشود.

دلایل اجباری نبودن آزمایش قبل از ازدواج

دلایلی که برای عدم انجام اجباری تست اچ‌آی‌وی قبل از ازدواج بیان میشود بشرح زیر است:

– انجام اجباری تست برای همه، به نوعی نقض حریم شخصی افراد است که یکی از اصول اساسی حقوق بشر است

– ترس از تبعیض اجتماعی (درصورت آلوده بودن) منجر به گریز افراد از انجام تست میشود تا ترغیب به انجام آن

– برخی دیگر هم بخاطر تردید در صحت جواب آزمایش، نسبت به انجام آن مخالفت می ورزند چراکه جواب اشتباه (مثبت کاذب) باعث ویران شدن زندگی فرد میشود

– همچنین وجود دوره پنجره (که فرد در طی آن آلوده است اما جواب تست منفی است و بعد چند ماه تست مثبت خواهد شد)، که در این مورد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

– ما چه چیزی را میخواهیم با این تست ثابت کنیم؟ اگر فقط بی قید و بندی در امور جنسی بوده باشد که در آن صورت فرد میتواند با روشهای مختلف مثلا گرفتن جواب آزمایش فرد دیگری، تقلب کند!

– از طرفی ممکن است مردم، وجود جواب مثبت کاذب را بهانه قرار دهند و به آن متوسل شوند و این عدم صحت آزمایش، اطمینان به آنرا را در جامعه کاهش میدهد

.

راه حل چیست؟

بجای انجام تنها تست اچ‌آی‌وی از کسانی که قصد ازدواج دارند، چک آپ کامل سلامت انجام شود که شامل تستهایی همچون دیابت، تالاسمی، هموفیلی و بقیه بیماریهای مقاربتی باشد که بدین ترتیب میتوان سازگاری زوجین را کاملتر بررسی کرد و اگر یکی از آنها، اچ‌آی‌وی مثبت باشد میتواند تنها بعنوان عدم سازگاری تستهای پزشکی قلمداد گردد و برچسب و انگ اچ‌آی‌وی به او زده نشود و بالعکس اگر آنها خواستند بازهم باهم ازوداج کنند با آگاهی کامل خواهد بود و تقصیر را به گردن فرد دیگری نخواهند انداخت