اچ ای وی از طریق پشه

چرا اچ‌آی‌وی از طریق پشه منتقل نمی شود؟

 

توجه کنید نیش پشه همانند سوزن یک سرنگ عمل نمی کند، مجرایی که بزاق پشه را به بدن فرد منتقل میکند مجزا از لوله ای است که پشه برای مکیدن خون همان فرد بکار می برد بنابراین تنها بزاق پشه به بدن فرد منتقل میشود و خون فرد از همان لوله عبور نمیکند

بیماریهایی که از طریق حشرات منتقل میشوند همانند آنسفالیت و مالاریا به این دلیل منتشر میشوند که این عوامل بیماریزا درون بدن پشه، تکثیر می شوند و سپس به غدد بزاقی پشه منتقل میشوند و بهمراه بزاق پشه به بدن فرد قربانی منتقل می گردند

اگر پشه ای، خون فرد آلوده به اچ‌آی‌وی را بمکد، ویروس نمی تواند در روده پشه زنده بماند و تکثیر شود چرا که اچ‌آی‌وی برای تکثیر شدن بایستی درون سلولهای خاص بدن انسان باشد

اچ‌آی‌وی در بدن پشه بعنوان غذا قلمداد شده و هضم میگردد

بعلاوه، میزان اچ‌آی‌وی در جریان خون فرد آلوده کمتر از تراکم عامل بیماریزا در بیماری همچون مالاریا است و پشه میزان کافی اچ‌آی‌وی برای آلوده کردن نمی مکد

حتی اگر برفرض اینکه ممکن باشد که پشه، ویروس ایدز را به فرد سالم تزریق کند؛ برای آلوده کردن فرد سالم نیاز به ده میلیون پشه است که قبلا فرد اچ‌آی‌وی مثبت را نیش زده اند!ا

بنابراین له کردن یا قورت دادن سهوی پشه باعث به خطر افتادن سلامت فرد از لحاظ اچ‌آی‌وی نیست چرا که به اندازه کافی ویروس ایدز در بدن پشه برای آغاز روند عفونت وجود ندارد.